Oferta pracy

Zmarł kpt . w st . spocz . Aleksander Tecław

W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka
świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki.
Józef Stanisław Tischner

W dniu 1 lutego 2019 r. w wieku 78 lat odszedł na wieczną wartę długoletni członek Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Poznaniu kpt. w st. spocz. Aleksander Tecław.

Pogrzeb śp. kpt. w st. spocz. Aleksandra Tecława odbył się 6 lutego 2019 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu. W pogrzebie uczestniczyli: Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Jerzy Salamucha, Prezes Honorowy płk(r) Grzegorz Jarząbek, sekretarz Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju płk(r) pil. Józef Jagos, prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej płk(r) Ryszard Wiliński, dyrektor Oddziału Biura Zarządu Głównego płk(r) Jarosław Jarzyński, dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ppłk(r) Bogdan Mrowiec, przewodniczący Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Ireneusz Jabłoński, st. specjalista BWZW st. chor. szt.(r) Marek Stebach, st. chor.(r) Czesław Bzowy, prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy „Snajper” płk dypl.(r) Leszek Kędra oraz wielkopolski komendant wojewódzki Policji wraz z pierwszym zastępcą, wojskowy komendant uzupełnień w Poznaniu ppłk Ryszard Grześkowiak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Grzegorz Konopko, komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu st. chor. szt. Paweł Urbański, przedstawiciele służb mundurowych Garnizonu Poznań. W pogrzebie uczestniczyli również przedstawiciele Kurkowych Bractw Strzeleckich, Cechu Rzemiosł Spożywczych, Cechu Rzeźników – Wędliniarzy i Kucharzy w Poznaniu oraz Klubu Rotary Poznań. W ostatniej drodze zmarłemu kapitanowi towarzyszyła także posłanka Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Łybacka, przyjaciele ze stowarzyszeń, uczelni, szkół, zakładów pracy

Śp. kpt. w st. spocz. Aleksandra Tecława pożegnali: prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK płk (r) Ryszard Wiliński, prezes Cechu Wędliniarzy i Kucharzy, prezes Strzeleckich Bractw Kurkowych w Poznaniu, prezes Klubu Rotary, prezes Stowarzyszenia Poznański Czerwiec 1956 płk w st. spocz. Włodzimierz Marciniak.

W swojej mowie pożegnalnej prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK przybliżył postać śp. kapitana. „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Śp. kpt. w st. spocz. Aleksander Tecław urodził się 28 października 1940 r. w Poznaniu, w rodzinie Teofila i Marianny. Po zakończeniu nauki w szkole podstawowej kontynuował edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a potem w Technikum Przemysłu Mięsnego i Jajczarsko‑Drobiarskiego w Poznaniu przy ul. Śniadeckich. Po zdaniu matury, w roku 1959 złożył egzamin czeladniczy i uzyskał tytuł technika – technologa mięsa. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej rozpoczął pracę w Poznańskim Przedsiębiorstwie Mięsno‑Garmażeryjnym. W latach 1977–1979 był współwłaścicielem Zakładu Rzeźnictwo‑Wędliniarstwo przy ul. Pogodnej w Poznaniu. Swój własny zakład, który mieścił się przy ul. Garbary w Poznaniu, otworzył w roku 1979. Śp. Aleksander Tecław od swoich pracowników wymagał przede wszystkim wykonywania poleceń na swoim stanowisku pracy. Był zawsze otwarty na potrzeby innych.

Był członkiem Klubu Rotary Poznań, Klubu Żołnierzy Rezerwy przy Biurze Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu, starszym Wielkopolskiego Cechu Rzeźników‑Wędliniarzy‑Kucharzy z siedzibą w Poznaniu, członkiem Strzeleckich Bractw Kurkowych w Poznaniu, Związku Kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956 r., Związku Żołnierzy WP, Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wspierał Spotkania Młodych na Lednicy. Aktywnie współpracował z Ligą Obrony Kraju. Miał stopień kapitana Wojska Polskiego. Jego hobby to strzelectwo sportowe, myślistwo, a także jazda konna oraz działalność na rzecz popularyzacji tradycji narodowych i oręża polskiego. Uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą szkolną, m. in. z Klubem LOK „Kolska Starówka”. Corocznie angażował się w zabezpieczenie wyżywienia dla uczestników i organizatorów Międzynarodowego Wieloboju Strzeleckiego Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO, Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy. Współorganizator zawodów strzeleckich dla administracji rządowej i samorządowej oraz z okazji zakończenia II wojny światowej w Europie. Ponadto z jego inicjatywy organizowano zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości i coroczne zawody strzeleckie służb mundurowych Garnizonu Poznań. Oprócz tego współorganizował i zabezpieczał posiłki dla uczestników akcji „Lato z LOK” oraz „Zima z LOK”.

Śmierć kpt. Aleksandra Tecława napełniła nas ogromnym żalem i smutkiem tym bardziej, że był prawdziwą ikoną szlachetnego i prawego człowieka. Był wychowawcą wielu pokoleń rzeźników, wędliniarzy i kucharzy, a także wzorem do naśladowania. Z jednej strony odpowiedzialny i sumienny, z drugiej strony zabawny i radosny – to tylko niektóre cechy kapitana. Do tej listy każdy z nas mógłby dodać wiele – wszyscy doświadczyliśmy jego wielkiego serca i życzliwości. Udzielał się społecznie i był pomocny dla wielu osób. Za swoją działalność został odznaczony wieloma odznaczeniami. Są to: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nad. 2005 r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nad. 1995 r., Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Złoty Medal im. Jana Kilińskiego, Medal Edukacji Narodowej, Odznaka Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r., Medal XXX‑lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla LOK”, Medal „Za Wybitne Zasługi dla LOK”, Medal 65‑ i 70‑lecia LOK, Porcelanowy Krzyż KŻR LOK.

Zmarły pozostawił w żałobie synów Waldemara i Tomasza oraz pogrążoną w smutku rodzinę i najbliższych.

Mając w pamięci dobre chwile i piękne wspomnienia, pożegnaliśmy śp. kpt. Aleksandra Tecława. Nasza obecność była wyrazem wielkiej wdzięczności za okazane serce i codzienną radość. Pogrzeb śp. kpt. w st. spocz. Aleksandra Tecława odbył się z ceremoniałem wojskowym.

Cześć Jego pamięci!

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.