Oferta pracy

Jubileusz Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

Uroczystość jubileuszu 30‑lecia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę odbyła się 25 kwietnia br. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stowarzyszenie powstało w 1989 r. jako organizacja skupiająca osoby wywiezione do niewolniczej pracy podczas II wojny światowej i dokumentująca losy naszych rodaków poszkodowanych przez nazistowskie władze, a także zapewniająca im pomoc materialną i prawną.

W uroczystości udział wzięli: liczne grono kombatantów i osób represjonowanych, a także wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisław Krasnodębski, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Grzegorz Konopko, prezes Organizacji Rejonowej LOK w Poznaniu płk Zbigniew Ornaf, prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, członek KŻR LOK przy BWZW Andrzej Borowski, członek KŻR LOK przy BWZW płk Andrzej Piasecki, członek honorowy KŻR LOK przy BWZW płk Tadeusz Janowski, przewodniczący WWKR LOK, sekretarz Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Ireneusz Jabłoński oraz dyrektor Biura WZW LOK ppłk Bogdan Mrowiec, na wniosek którego Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę zostało odznaczone medalem zbiorowym „Za Zasługi dla LOK”.

Uczestnicy obchodów jubileuszu 30‑lecia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

Wystąpienie wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisława Krasnodębskiego

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak odznacza prezesa Stowarzyszenia
Włodzimierza Orsztynowicza odznaką „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”

Prezes Stowarzyszenia Włodzimierz Orsztynowicz odznacza dyrektora Biura Wielkopolskiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK w Poznaniu ppłk. Bogdana Mrowca

Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych działaczy i sympatyków Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych
przez III Rzeszę

Po krótkim wystąpieniu prezesa Stowarzyszenia Włodzimierza Orsztynowicza wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska odczytała list gratulacyjny od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, skierowany do uczestników obchodów jubileuszu, a następnie odznaczyła wyróżnionych działaczy Brązowymi Krzyżami Zasługi za upowszechnianie historii Polski oraz działalność społeczną. Wśród odznaczonych znalazły się Helena Maciejewska i Izabela Bagrowska. Oprócz tego zasłużeni działacze Stowarzyszenia uhonorowani zostali odznaką „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, które wręczył wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak. Odznaczeni zostali: Włodzimierz Orsztynowicz – prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, Jadwiga Gorlas, Grażyna Mroczyk i Halina Macutkiewicz.

Ponadto na wniosek prezesa Stowarzyszenia odznaczeniami organizacyjnymi wyróżnieni zostali następujący zasłużeni działacze i sympatycy: płk Grzegorz Konopko – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu; ppłk Bogdan Mrowiec – dyrektor Biura WZW LOK w Poznaniu; płk Zbigniew Ornaf – prezes Organizacji Rejonowej LOK w Poznaniu; Andrzej Borowski – prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, członek KŻR LOK przy BWZW; płk Tadeusz Janowski – członek honorowy KŻR LOK przy BWZW. Obchody zakończyły się wspólnym odśpiewaniem Roty.

Tekst: IZABELA BAGROWSKA
Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.