Oferta pracy

Współpraca gwarków tarnogórskich z krótkofalowcami klubu SP9KDU

W Klubie Łączności LOK SP9KDU w Tarnowskich Górach odbyła się uroczystość wręczenia złotego medalu „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” koledze Marianowi Sas SQ9HYJ. Medal wręczył członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach Leszek Waligóra.

Pamiątkowe zdjęcie ze stacji SP9KDU w Tarnowskich Górach. Na pierwszym planie prezes Klubu Henryk
SP9AVZ, od lewej stoją: Józef SQ9FMR, Jacek 3948 KA, Marian SQ9HYJ, Leszek SP9WZR, Zbigniew
SP9QQ, Tadeusz SP9TT, Klaudiusz SP9AVR i Zygmunt SP9CWC.

Okolicznościowa karta QSL SP9KDU/a (1995 r.)

Okolicznościowa karta QSL SN0UNESCO (2018 r.)

W ich dorobku z tamtego okresu jest m.in. organizacja ogólnopolskiego spotkania łącznościowców w Piekarach Śląskich, pierwsze w Polsce prowadzenie łączności przez krótkofalowców śląskich z szybu „Anioł”, który znajduje się na głębokości 40 m pod ziemią, czy spotkania towarzyskie krótkofalowców podczas różnych okazji. Krótkofalowcy, którzy prężnie działali w kopalni, to: Heniek SP9AVZ, Klaudiusz SP9AVR, Zbyszek SP9QQ (ex SP9QZW), Monika SP9GAH oraz Małgorzata SQ9GAK, a klub otrzymał licencję na drugie miejsce nadawania z Zabytkowej Kopalni Srebra.

Praca radiostacji z podszybia Zabytkowej Kopalni Srebra (2000 r.)

Członkowie klubu współpracują ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które jest właścicielem Zabytkowej Kopalni Srebra. Przed nimi nowe wyzwania, ponieważ Zabytkowa Kopalnia Srebra 9 lipca 2017 r. została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednocześnie członkowie klubu SP9KDU uczestniczą nadal ze stacją okolicznościową w spotkaniach i imprezach organizowanych przez kopalnię, a Stowarzyszeniowe Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wspiera klub okolicznościowymi kartami QSL.

Do ekipy operatorów na kopalni dołączyli prężnie obecnie działający: Robert SQ9FMU, Jerzy SP9QLR, Krzysztof SP9LKP, Zygmunt SQ9CWC, Józef SQ9FMR, Przemek SP9‑06077.

LESZEK WALIGÓRA SP9WZR

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.