Oferta pracy

Wiwat Panie Majorze!

To właśnie Oni „...gdy trzeba było – dali wszystkie siły i krew gorącą z żył...” – „Małoletniacy” – najmłodsi podoficerowie Września i wojny obronnej narodu polskiego 1939 r., zwani dziećmi Marszałka Polski Józefa Klemensa Piłsudskiego.

Ojczyzna pamiętała o nich. Jednego z ich grona, 98‑letniego kpt. w st. spocz. Antoniego Krysiaka, awansowała do stopnia majora Wojska Polskiego. Przepiękna i podniosła uroczystość odbyła się 26 marca br. w Warszawie. Wojskowy komendant uzupełnień Warszawa‑Śródmieście ppłk Andrzej Kamiński w asyście swojego zastępcy mjr. Mirosława Pakuły wręczył Antoniemu Krysiakowi akt nominacyjny Ministra Obrony Narodowej uprawniający do noszenia miana starszego oficera WP.

W uroczystości tej brała także udział najbliższa rodzina nominowanego – Ewa i Mirosław Kamińscy (córka i zięć), wnuczka Anna Stankiewicz z prawnuczką Marysią oraz sekretarz Koła nr 15 Wola‑Bemowo Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie Danuta Siera, wdowa po podoficerze II Armii Wojska Polskiego. Wielkopolską Organizację Wojewódzką Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu reprezentował jej długoletni członek – poeta, kronikarz i falerysta Bogusław Graliński, który specjalnie na tę okoliczność napisał i osobiście zaprezentował rapsod tematyczny pt. „Awansowe refleksje”. Bardzo wymownym był również fakt odczytania przez niego listów gratulacyjno‑dziękczynnych wystosowanych do mjr. Antoniego Krysiaka przez WOW LOK w Poznaniu, KOP im. Małoletnich Podoficerów Piechoty w Koninie oraz SOS‑W im. J. Korczaka i 36. DH „Nieprzetartego Szlaku” im. Małoletniaków, także w Koninie.

O Małoletniakach i ich dokonaniach dla Ojczyzny (głównie o Szkole Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich Nr 1 w tym mieście w latach 1928–38) pisano już wielokrotnie na łamach „Czaty”, uwypuklając współpracę z miastem ich młodości i wspólne uroczystości organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy im. J. Korczaka (gmach dawnej Szkoły Podoficerskiej), Konińską Organizację Powiatową LOK im. Małoletnich Podoficerów Piechoty, Urząd Miasta w Koninie – również przy Rondzie Podoficerów Małoletnich i w dawnym kościele garnizonowym przy ul. Reformackiej 1.

Mjr Antoni Krysiak i jednocześnie prezes Koła Nr 1 „Małoletniaków” – Konin z siedzibą w Warszawie z wielkim wzruszeniem dziękował za tak wspaniałą nominację władzom wojskowym kraju, swoim opiekunom z Poznania i Konina oraz wszystkim życzliwym mu osobom, deklarując jednocześnie dozgonne zachowanie w pamięci współpracy z naszą lokowską organizacją, mającą siedziby w obydwu miastach, a także z Zarządem Głównym Ligi Obrony Kraju w Warszawie, gdzie był parokrotnie odznaczany.

Miał miejsce również stosowny toast okolicznościowy i wyrażenie chęci przez świeżo nominowanego (awansowanego) na udział w kolejnych uroczystościach (o ile zdrowie pozwoli) w Koninie w listopadzie br., by starym zwyczajem świętować 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Trzymamy więc kciuki Panie Majorze za Pańską długowieczność i dotrzymanie obietnicy spotkania się z nami na konińskiej ziemi.

Prezes Koła Nr 1 „Małoletniaków” – Konin kpt. w st. spocz. Antoni Krysiak przed nominacją na stopień majora Wojska Polskiego. Fot. Wojciech Sypniewski

BOGUSŁAW GRALIŃSKI

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.