Szukaj

FJE Facebook Like Box

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
5378
Artykułów:
2211
Odsłon artykułów:
14740553

Odwiedza nas

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Uroczyste obchody 75‑lecia LOK w Tarnowskich Górach

W Muzeum Oręża Polskiego w Tarnowskich Górach, posiadającym w swych zbiorach materiały związane z dziejami: Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 3 Pułku Ułanów oraz 11 Pułku Piechoty, 15 listopada 2019 r. odbyły się obchody 75‑lecia Ligi Obrony Kraju, w których udział wzięli członkowie i sympatycy Ligi z terenów byłego Zarządu Powiatowego i Rejonowego LOK w Tarnowskich Górach.

Przybyli na obchody goście zwiedzili Muzeum, a następnie odbyła się uroczystość wręczenia okolicznościowych medali 75‑lecia LOK. Medale wręczał dyrektor Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach płk (r) Ryszard Kasprzyk. Wyróżniono nimi: ppłk. (r) Józefa Przystała, który swoją działalność zaczynał jeszcze w Towarzystwie Przyjaciół Żołnierza; Klaudiusza Przybysławskiego – SP9AVR, od 1957 r. członka Klubu Łączności SP9KDU; Jacka Wichra, działającego w Szkolnym Kole Strzeleckim od 1983 r., długoletniego wiceprezesa Zarządu Rejonowego LOK w Tarnowskich Górach; Marka Wylężka, prezesa Klubu Motorowego LOK w Świerklańcu oraz zaproszonych gości, od wielu lat współpracujących z LOK: płk. dypl. Mariana Paraniaka, szefa szkolenia Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych oraz dr. Marka Wrońskiego, kustosza Muzeum Oręża Polskiego w Tarnowskich Górach.

Po zakończeniu części oficjalnej członkowie Ligi oraz osoby zaproszone udały się do siedziby Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, gdzie powitał ich Król Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach Henryk Wójcik, aby uczestniczyć w obradach dotyczących historii Ligi Obrony Kraju na terenie Zarządu Rejonowego. Uczestników spotkania powitał również Leszek Waligóra, członek Komisji Rewizyjnej ZW LOK w Katowicach, a szczególnie ppłk. (r) Józefa Przystała, który wstąpił do wojska w lutym 1945 r.

czata 2019 04 05 17Dyrektor ZW LOK w Katowicach płk (r) Ryszard Kasprzyk wręcza okolicznościowy medal
ppłk. (r) Józefowi Przystałowi

czata 2019 04 05 18bZdobywca pierwszego miejsca w zawodach strzeleckich – płk. dypl. Marian Paraniak

czata 2019 04 05 18bW kategorii członków LOK pierwsze miejsce wywalczył Marek Lewicki

W trakcie obrad dyrektor ZW LOK płk Ryszard Kasprzyk zaproponował byłym i obecnym działaczom spisanie historii klubów i kół Ligi Obrony Kraju działających na terenie byłego Zarządu Miejskiego i Zarządu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Fakty historyczne powinny być udokumentowane zdjęciami, dyplomami, artykułami z czasopism oraz legitymacjami. Zaproponował, żeby skorzystać z prywatnych zbiorów członków klubów, zbiorów współpracujących z Ligą organizacji, muzeów, z archiwów redakcyjnych oraz publikacji w Internecie. Podsumowując spotkanie dyrektor stwierdził, że po zebraniu materiałów z całego Śląska (najlepiej na nośnikach cyfrowych) zaproponuje formę ich publikacji.

Leszek Waligóra, członek KR ZW LOK w Katowicach, przypomniał początki rozwoju sportów obronnych na terenie Tarnowskich Gór. Tarnowskie Góry od 1923 r. były miastem garnizonowym, a przed wojną na tym terenie działał Związek Hallerczyków oraz Liga Morska. Po działaniach wojennych, już w 1945 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza prężnie działające przy węźle kolejowym w nastawni Tarnowskie Góry. W 1948 r., kontynuująca przedwojenne tradycje Liga Morska w Tarnowskich Górach otrzymała dyplom uznania za wzorowe zorganizowanie na Śląsku „Dni Morza”. Po połączeniu Ligi Morskiej i Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza utworzono Ligę Przyjaciół Żołnierza. W 1956 r. powstał Klub Łączności SP9KDU, a w 1958 r. LPŻ zorganizowała obóz Przysposobienia Wojskowego na terenie Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach Henryk Wójcik, aby uczestniczyć w obradach dotyczących historii Ligi Obrony Kraju na terenie Zarządu Rejonowego. Uczestników spotkania powitał również Leszek Waligóra, członek Komisji Rewizyjnej ZW LOK w Katowicach, a szczególnie ppłk. (r) Józefa Przystała, który wstąpił do wojska w lutym 1945 r.

W trakcie obrad dyrektor ZW LOK płk Ryszard Kasprzyk zaproponował byłym i obecnym działaczom spisanie historii klubów i kół Ligi Obrony Kraju działających na terenie byłego Zarządu Miejskiego i Zarządu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Fakty historyczne powinny być udokumentowane zdjęciami, dyplomami, artykułami z czasopism oraz legitymacjami. Zaproponował, żeby skorzystać z prywatnych zbiorów członków klubów, zbiorów współpracujących z Ligą organizacji, muzeów, z archiwów redakcyjnych oraz publikacji w Internecie. Podsumowując spotkanie dyrektor stwierdził, że po zebraniu materiałów z całego Śląska (najlepiej na nośnikach cyfrowych) zaproponuje formę ich publikacji.

czata 2019 04 05 19Na stanowiskach startowych (od lewej) dr Marek Wroński i ppłk (r) Józef Przystał

czata 2019 04 05 20Pamiątkowe zdjęcie (od lewej): Leszek Waligóra, Marek Wylężek, Henryk Wójcik, płk dypl. Marek
Paraniak, Jacek Wicher, ppłk (r) Józef Przystał, Ryszard Kasprzyk oraz dr Marek Wroński

Leszek Waligóra, członek KR ZW LOK w Katowicach, przypomniał początki rozwoju sportów obronnych na terenie Tarnowskich Gór. Tarnowskie Góry od 1923 r. były miastem garnizonowym, a przed wojną na tym terenie działał Związek Hallerczyków oraz Liga Morska. Po działaniach wojennych, już w 1945 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza prężnie działające przy węźle kolejowym w nastawni Tarnowskie Góry. W 1948 r., kontynuująca przedwojenne tradycje Liga Morska w Tarnowskich Górach otrzymała dyplom uznania za wzorowe zorganizowanie na Śląsku „Dni Morza”. Po połączeniu Ligi Morskiej i Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza utworzono Ligę Przyjaciół Żołnierza. W 1956 r. powstał Klub Łączności SP9KDU, a w 1958 r. LPŻ zorganizowała obóz Przysposobienia Wojskowego na terenie obecnego Zespołu Szkół Chemiczno‑Medycznych i LO. W okresie stanu wojennego broń oraz sprzęt krótkofalarski trzeba było zdać. Po 1989 r. rozwiązał się Zarząd Powiatowy LOK, a ponownie reaktywowany w 1998 r. działał do 2017 r. Uchwałą nr 3 ZW LOK w Katowicach kluby z ZP LOK w Tarnowskich Górach zostały podporządkowane bezpośrednio Zarządowi Wojewódzkiemu LOK.

W trakcie spotkania 93‑letni ppłk (r) Józef Przystał wspominał lata powojenne oraz swoją działalność w LOK. Przypomniano również m. in. o stacji SP9ZHP, działającej w 1958 r. bez zezwolenia w ramach Zlotu ZHP w Wojewódzkim Parku Kultury w Chorzowie pod nadzorem Klaudiusza SP9AVR, a także o zorganizowaniu w 1997 r. polskiego stanowiska krótkofalarskiego na wystawie w Laa an der Thaya (Austria) przez Leszka SP9WZR, a było to jedyne polskie stanowisko krótkofalarskie wystawione za granicą poza strukturami Polskiego Związku Krótkofalarskiego. Wspomniano też o akcji powódź w 1997 r., w której klubowicze z SP9KDU zabezpieczali łączność na KF, UKF, CB , współpracując z Radiem Piekary, obejmując zasięgiem teren Górnego i Dolnego Śląska. Z historii strzelectwa przypomniano o zorganizowanym po raz drugi na Śląsku w 2015 r., a pierwszym w okresie powojennym XIV Kongresie Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Tarnowskich Górach, gdzie kadra strzelecka LOK zabezpieczała zawody strzeleckie.

W trakcie obrad odbywały się zawody strzeleckie zorganizowane w ramach obchodów 75‑lecia LOK. Zawody przeprowadzono z karabinków kbks wz. 48 na odległość 50 m z postawy stojącej do tarczy TS‑1. Zawodnicy startowali w kategorii członków LOK oraz osób zaproszonych. Organizatorzy nie uczestniczyli w zawodach.

W kategorii członków LOK najlepszymi okazali się: 1. Marek Lewicki, KNS LOK „Keson” w Bytomiu; 2. Krzysztof Kamela, KS LOK przy MOSiR w Piekarach Śląskich; 3. Ryszard Kasprzyk, ZW LOK w Katowicach. W kategorii osób zaproszonych najlepsze wyniki osiągnęli: 1. Marian Paraniak, 2. Wiktor Waligóra, 3. Wojciech Waligóra, wszyscy z Krakowa.

Zawody strzeleckie przeprowadziła trenerka PZSS Monika Waligóra wraz z długoletnim strzelmistrzem Okręgu Śląskiego KBS Jackiem Wichrem. Logistycznie obiekt socjalny i strzelnicę wraz z bronią i amunicją zabezpieczyła Monika Waligóra. Chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie Panu Jackowi Wichrowi za zaangażowanie oraz pomoc w zorganizowaniu całego spotkania.

LESZEK WALIGÓRA SP9WZR

powrot

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.