Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Obchody 75‑lecia Ligi Obrony Kraju w Pleszewie

Pleszewska Organizacja Rejonowa Ligi Obrony Kraju 6 września rozpoczęła świętowanie 75. rocznicy działalności Ligi Obrony Kraju przy dźwiękach trąbki. Pierwsza część uroczystości odbyła się na strzelnicy Karczemka, gdzie otwarto nowo wybudowaną oś strzelecką 300 m. Z tej okazji prezes Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie Jacek Przepierski przedstawił zgromadzonej publiczności historię powstania osi 300 m. N owy obiekt poświęcił kapelan pleszewskiej RO LOK ks. Jarosław Jasianek. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: sekretarz Zarządu Głównego LOK płk pil. Józef Jagos, prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK płk Ryszard Wiliński, starosta pleszewski Maciej Wasielewski, burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak oraz Jacek Przepierski, następnie oddano honorowe strzały na 300 m do tarcz papierowych.

Druga część uroczystości odbyła się w sali bankietowej restauracji „Ludwinka”. Po wniesieniu sztandaru Pleszewskiej Organizacji Rejonowej LOK przez dowódcę pocztu Seweryna Gatnera, wraz z chorążym Szymonem Potarzyckim i asystentem Dawidem Molką z Klubu Sportów Obronnych „BIL”, odśpiewano hymn Polski i pieśń LOK‑u.

czata 2019 04 05 13Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: sekretarz Zarządu Głównego LOK płk pil. Józef Jagos,
prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK płk Ryszard Wiliński, starosta pleszewski Maciej
Wasielewski, burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak oraz prezes Rejonowej Organizacji LOK
w Pleszewie Jacek Przepierski

Prezes Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie Jacek Przepierski powitał licznie przybyłych gości: minister Marlenę Maląg, byłą wicewojewodę wielkopolską; Leszka Bierłę, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Katarzynę Szymkowiak, wicestarostę jarocińską; Andrzeja Jędruszkę, zastępcę burmistrza Pleszewa; Mariana Wielgosika, burmistrza Miasta i Gminy Chocz; płk. pil. Zbigniewa Ornafa, członka Prezydium Zarządu WOW LOK wraz z członkami zarządu WOW LOK w Poznaniu; mjr. Ireneusza Jabłońskiego, przewodniczącego Wielkopolskiej Komisji Rewizyjnej LOK w Poznaniu; płk. Jarosława Jarzyńskiego, dyrektora Oddziału Biura ZG LOK w Poznaniu; st. chor. sztab. Marka Stebacha, przedstawiciela biura WOW LOK w Poznaniu; insp. Romana Pisarskiego, komendanta powiatowego policji w Pleszewie, reprezentującego komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu; st. kpt. Rolanda Egierta, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie; kpt. Grzegorza Jasianka, przedstawiciela komendanta WKU w Kaliszu; insp. Bogdana Talarczyka, byłego komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie; asp. sztab. Jarosława Ratajczyka, byłego przewodniczącego Związków Zawodowych Policji; płk. Mirosława Bąka, byłego dyrektora Oddziału Zarządu Głównego LOK w Poznaniu; Tadeusza Raka, prezesa Pleszewskiej Izby Gospodarczej; Zbigniewa Serbiaka, prezesa oddziału powiatowego OSP RP w Pleszewie; mjr. Jana Wilnera, Honorowego C złonka LOK; Sławomira Spychaja, wójta gminy Czermina; Roberta Łozę, wójta gminy Gizałek; podinsp. Leopolda Lisa, prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych; kpt. Jacka Tomczaka, wiceprezesa Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z delegacją; Pawła Szczepaniaka, prezesa Oddziału Miejsko‑Powiatowego WOPR w Pleszewie; Sylwię Kordylas, zastępcę dyrektora Centrum Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie; Michała Karpińskiego, przedstawiciela Lasów Państwowych.

czata 2019 04 05 14aDruga część uroczystości odbyła się w sali bankietowej restauracji „Ludwinka”. Przy sztandarze
pleszewskiej Organizacji Rejonowej LOK: dowódca pocztu Seweryn Gatner, chorąży Szymon Potarzycki
i asystent Dawid Molka z Klubu Sportów Obronnych „BIL”

czata 2019 04 05 14bHonorowe strzały na 300 m do tarcz papierowych oddali: starosta pleszewski Maciej Wasielewski,
burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak oraz prezes WOW LOK płk Ryszard Wiliński

czata 2019 04 05 15Wspólne zdjęcie uhonorowanych medalami uczestników obchodów 75‑lecia Ligi Obrony Kraju w Pleszewie

W jubileuszowych obchodach wzięli także udział prezesi i działacze z sąsiednich jednostek, współpracujących z pleszewską RO LOK, m. in.: z Kalisza – Andrzej Michalski z delegacją; ze Słupcy – Mieczysław Górny z delegacją; z Gostynia – Wiesław Chiliński z delegacją, reprezentujący prezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu; z Koła – Andrzej Kowalewski z delegacją; z Ostrowa Wlkp. – Tadeusz Włódarczyk; również prezesi Kurkowych Bractw Strzeleckich: z Dobrzycy – Roman Żychlewicz i król kurkowy Zenon Staniszewski; z Jarocina – Roman Gauza; z Ligoty – Aleksander Sabura i król kurkowy Jerzy Wojnowski. Obecni byli także: Zdzisław Konecki, kierownik budowy na strzelnicy; pracownicy i emeryci LOK‑u w Pleszewie; dyrektorzy szkół i nauczyciele‑opiekunowie szkolni kół LOK; członkowie i działacze pleszewskiej Rejonowej Organizacji LOK.

W swoim wystąpieniu prezes RO LOK w Pleszewie Jacek Przepierski omówił historię powstania i działalność Ligi Obrony Kraju, podkreślając jej działalność na terenie Pleszewa. N astępnie szczególnie zasłużonym wręczone zostały medale i odznaczenia. Medal 75‑lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi” otrzymali: Leszek B ierła, Piotr Cuprych, Paweł Czuwaj, Roland Egiert, Roman Gauza, Jerzy Gogołkiewicz, Ireneusz Hadrzyński, Piotr Hasiński, Zenon Jankowski, Karol Jańczak, Marek Jańczak, Andrzej Jędruszek, Radosław Kozłowski, Marek Lisowski, Jan Maciejowski, Zbigniew Popławski, Arkadiusz Ptak, Tadeusz Rak, Witold Ruciński, Aleksander Sabura, Zbigniew Serbiak, Józef Sroczyński, Ignacy Stangret, Jerzy Stempniak, Dariusz Strugała, Jerzy Tilgner, Roman Tomczak, Jan Wichłacz i Bogumił Zbieć. Aktu dekoracji dokonali: sekretarz ZG LOK płk pil. Józef Jagos, prezes WOW LOK płk Ryszard Wiliński i prezes RO LOK w Pleszewie Jacek Przepierski.

Pamiątkowe medale 100‑lecia odzyskania niepodległości przez Polskę z rąk płk. Ryszarda Wilińskiego i płk. pil. Zbigniewa Ornafa otrzymali: Maria Matuszkiewicz, ks. Jarosław Jasianek, Piotr Wróblewski, Tadeusz Mostowiak, Andrzej Knast, Franciszek Jeziorański, Marek Jańczak, Radosław Kozłowski, Piotr C uprych, Paweł Lippke, Zbigniew Matuszczak, Zdzisław Konecki, Katarzyna Zawada, Michał Karalus i Marek Mikołajczak.

Złotym medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” uhonorowano Piotra Wróblewskiego, Zdzisława Koneckiego oraz Zbigniewa Matuszczaka; srebrnym Macieja Mazurka, Bogusława Sokołowskiego, Grzegorza Walendowskiego oraz Ireneusza Redera. Medale wręczali sekretarz ZG LOK płk pil. Józef Jagos, prezes WOW LOK płk Ryszard Wiliński i prezes RO LOK w Pleszewie Jacek Przepierski.

Złoty Krzyż „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK” otrzymał Zenon Jankowski. Odznaką „Zasłużony Działacz LOK” prezes WOW LOK płk Ryszard Wiliński uhonorował również przedstawicieli młodzieży: Weronikę Graczyk, Dawida Molkę, Seweryna Gatnera i Szymona Potarzyckiego.

Prezes Jacek Przepierski przyjmował życzenia, kwiaty oraz prezenty, a podarowano m. in. wiatrówkę sportową, lunetę obserwacyjną, ochraniacze słuchu, statuetki, puchary, książki, karton cukierków oraz środki finansowe na zakup nowej broni sportowej. Kolejka składających życzenia, złożona z przedstawicieli władz samorządowych, zaprzyjaźnionych organizacji oraz firm była bardzo długa.

Odczytano również nadesłane gratulacje i życzenia od: posła na Sejm RP Piotra Kalety, burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo Dariusza Strugały, starosty seniora Michała Karalusa, prezesa Powiatowej Organizacji LOK we Wrześni Mariana Wojciechowskiego. Następnie wyprowadzono sztandar, a organizatorzy zaprosili uczestników do wspólnej biesiady i zabawy.

W programie obchodów uwzględniono także część artystyczną, w której z recitalem wystąpiła Katarzyna Zawada, laureatka festiwalu im. Anny German w Moskwie. Oprawę muzyczną zapewniła kapela Jerzego Małeckiego

ZYGMUN TURBANIAK
Zdjęcia: Piotr Cuprych i Zygmunt Urbaniak

czata 2019 04 05 16Za znakomity występ kwiatami uhonorowano artystkę Katarzynę Zawadę

powrot

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.