Szukaj

FJE Facebook Like Box

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
5378
Artykułów:
2211
Odsłon artykułów:
14740573

Odwiedza nas

Odwiedza nas 120 gości oraz 0 użytkowników.

Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

75‑lecie Ligi Obrony Kraju w kolskiej LOK

75‑lecie swojej działalności obchodziła kolska organizacja LOK. Główna uroczystość z tej okazji, z udziałem delegacji poszczególnych klubów i kół lokowskich z powiatu kolskiego, a także zaproszonych gości odbyła się 27 września w ZSR CKU w Kościelcu.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie prezes Zarządu Powiatowego LOK w Kole Andrzej Kowalewski powitał wszystkich zebranych, m. in.: prezesa ZW LOK w Poznaniu płk. (r) Ryszarda Wilińskiego, insp. ds. uzbrojenia PWZW LOK w Poznaniu st. chor. sztab. rez. Marka Stebacha, prezesa ZR LOK w Pleszewie Jacka Przepierskiego, kierownika Rejonu LOK w Pleszewie Zygmunta Urbaniaka, prezesa ZP LOK w Turku Jana Kacprzaka, wicestarostę kolskiego Sylwestra Chęcińskiego, zastępcę burmistrza Koła Lecha Brzezińskiego, burmistrza Dąbia Tomasza Ludwickiego, kierownika Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania starostwa kolskiego kmdr. por. Roberta Jokiela, nadkom. Michała Bryla oraz podkom. Przemko Chodakowskiego z KP Policji w Kole, dyrektora kolskiego sanepidu E wę Lewicką, kpt. Ireneusza Wojtysiaka, prezesa Koła LOK przy LO w Kole, mjr. Mariana Antoniego Antkiewicza, prezesa Koła LOK przy LO w Sompolnie, dyrektorów: kolskiego MTC Tomasza Nuszkiewicza, ekonomicznego PRDM Andrzeja Białeckiego, firmy Andre Zbigniewa Gajdę, kolskiego LO Waldemara Koligota, naczelnika wydziału promocji UM w Kole Mirosława Kwiręgę, prezesa Klubu Motocyklowego w Kole Sylwestra Łukomskiego, radną RM w Kole Teresę Brzoskę.

czata 2019 04 05 08Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości kolskiej LOK w Kościelcu

czata 2019 04 05 09aZaproszeni goście kolskiej uroczystości, od prawej: st. chor. sztab. rez. Marek Stebach z BWZW LOK Poznań;
płk (r) Ryszard Wiliński, ZW WOW LOK w Poznaniu; Jacek Przepierski, prezes ZR LOK w Pleszewie;
Zygmunt Urbaniak, kierownik Rejonu LOK w Pleszewie; Bogusław Graliński, poeta z ZW LOK Poznań;
Jan Kacprzak, prezes ZP LOK w Turku

W swoim wystąpieniu prezes Andrzej Kowalewski zapoznał przybyłych gości z sytuacją organizacji na terenie powiatu kolskiego. Obecnie LOK w powiecie kolskim liczy 253 członków, skupionych w 17 klubach i szkolnych kołach. LOK jest organizacją apolityczną – stowarzyszeniem pożytku publicznego, ma swój statut i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspomniał o znaczących osiągnięciach członków klubów LOK „Nagórna”, „Kolska Starówka”, „Kłodawa”, OSM w Kole, szkolnych kół LOK w Kłodawie i o ich zwycięstwach w turniejach o „Srebrne Muszkiety”, szkolnym kole LOK przy ZSR C KU w Kościelcu i ich uczestnictwie w Szkolnej Lidze Strzeleckiej. Podkreślił, jak ważną rolę spełnia LOK w integracji oraz w wyszkoleniu strzeleckim kolskiego społeczeństwa, głównie młodzieży, np. podczas organizowanych zawodów strzeleckich z pneumatyką i kbks, zarówno tych samorządowych, jak i podczas zawodów klubowych w Kole, Kościelcu, Kłodawie.

czata 2019 04 05 09b czata 2019 04 05 09c
Wystąpienie prezesa ZW WOW LOK w Poznaniu
płk.(r) Ryszarda Wilińskiego 
O działalności Ligi na terenie powiatu kolskiego
mówił prezes Zarządu Powiatowego LOK w Kole
Andrzej Kowalewski 

Historię tworzenia organizacji LOK na przełomie niemal 100 lat, od 1918 r., przybliżył wiceprezes ZP LOK Ryszard Borysiewicz. Posłużył się materiałami już historycznymi, opublikowanymi w „Gazecie Kolskiej” w 1937 r. N a jej łamach autorzy wspominają organizacje paramilitarne poprzedniczki LOK, działające na terenie Koła i powiatu kolskiego w okresie międzywojennym, jak: Polska Organizacja Wojskowa, Przysposobienie Wojskowe i Wychowanie Fizyczne oraz Związki Strzeleckie. N ie tylko organizowały one zawody strzeleckie o odznakę strzelecką „Dziesięć strzałów ku chwale Ojczyzny”, ale również kształtowały świadomość patriotyczną, oraz cyt. (GK 18.12.1937 r.): „Rodzice zezwalają swym synom wstępować do szeregów Związków Strzeleckich, bo wiedzą, że tam ich synowie nabędą nie tylko potrzebnych każdemu obywatelowi wiadomości wojskowych, ale i ogłady towarzyskiej i nauczą się, jak można pożytecznie pracować dla swojej okolicy, a przez to i dla Polski”. Przypomniał również okres powojenny i zasłużonych członków, wcześniej prekursorów LOK, tj. Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, Ligi Przyjaciół Żołnierza, a już od 12.11.1962 r. Ligi Obrony Kraju na terenie Koła i jego powiatu. Rapsod okolicznościowy i jubileuszowe refleksje przedstawił poeta z poznańskiego LOK Bogusław Graliński.

czata 2019 04 05 10aPłk (r) Ryszard Wiliński dekoruje medalem 75‑lecia LOK Małgorzatę Stężewską z Klubu LOK „Kolska
Starówka” w Kole

czata 2019 04 05 10bPłk (r) Ryszard Wiliński odznacza medalem 75‑lecia LOK Andrzeja Kowalskiego, przewodniczącego
Powiatowej Komisji Rewizyjnej LOK w Kole

czata 2019 04 05 11Zespół Pieśni i Tańca „Kościelec” uświetnił obchody 75‑lecia LOK

Obchody 75‑lecia LOK stały się okazją do uhonorowania zasłużonych członków medalami „Za Zasługi dla LOK”. Złotymi: Mariusza Andrzejczaka, prezesa Klubu przy KSK i Szkolnego nr 1 LOK w Kłodawie; Andrzeja Wykpisza, wiceprezesa LOK w Osieku Wielkim. Srebrnymi: Wiesława Kujawę, dyrektora ZSR CKU w Kościelcu, wiceprezesa ZP LOK w Kole, Gabriela Pigułę, prezesa Koła LOK przy ZSR C KU w Kościelcu; Marka Leśniewskiego, wiceprezesa LOK w Karszewie. Brązowymi: mjr. Antoniego Ankiewicza, prezesa Koła LOK w Sompolnie; nadkomisarza Michała B ryla, naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole; Grzegorza Kornatowskiego i Błażeja Banaszewskiego z Klubu LOK „Nagórna” w Kole.

Podczas wręczania 52 medali „75‑lecia LOK” płk Ryszard Wiliński powiedział: „Kobiety zawsze były podporą dla mężczyzn w ich pracy i działalności społecznej, nie tylko w ich walce podczas zawieruchy wojennej. Cieszy więc to niezmiernie, że i w szeregach LOK widzimy kobiety”. Na szczególne wyróżnienie zasłużyły panie uczestniczące w uroczystości LOK, m. in. red. Ewa Lewicka, Teresa Brzoska, Barbara Karlińska, Monika Grabowska, Anna Kupczak, Małgorzata Stężewska.

Zaproszeni goście podziękowali prezesowi i zarządowi LOK w Kole za zaproszenie na tak znaczącą dla środowiska kolskiego uroczystość jubileuszową okolicznościowymi grawertonami, listami gratulacyjnymi, upominkami i wiązankami kwiatów. Już po części oficjalnej dla ponad 100 uczestników uroczystości swój program artystyczny zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca ZSR CKU „Kościelec”. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem.

Tekst i zdjęcia: RYSZARD BORYSIEWICZ

powrot

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.