Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Uchwały

   
  UCHWAŁY
podjęte na

POSIEDZENIU
Zarządu Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej
w dniu 22 lutego 2020 r.
 
ico readme Uchwała nr 01/MOW/2020 Zarządu MOW LOK z dnia 22.02.2020 r.
wraz załącznikami w sprawie rozwiązania, likwidacji oraz zaktualizowania struktury terenowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju.
ico readme Uchwała nr 02/MOW/2020 Zarządu MOW LOK z dnia 22.02.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń działalności programowej na terenie województwa mazowieckiego na rok 2020.
ico readme Uchwała nr 03/MOW/2020 Zarządu MOW LOK z dnia 22.02.2020 r.
w sprawie wydatkowania środków finansowych pochodzących z wpłat „ 1% OPP” zgromadzonych na wydzielonym koncie Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju na potrzeby klubów zrzeszonych w Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK.
   
  Informację przygotowało BMZW LOK

powrot