Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Plan Zamierzeń MOW LOK na 2020 rok

   
 
PLAN ZAMIERZEŃ
DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWO-STATUTOWEJ

MAZOWIECKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
LIGI OBRONY KRAJU
NA 2020 ROK
(po poprawkach)
   
  Informację przygotowało BMZW LOK

planzamierzen 2020mzw v2 0planzamierzen 2020mzw v2 1planzamierzen 2020mzw v2 2planzamierzen 2020mzw v2 3planzamierzen 2020mzw v2 4planzamierzen 2020mzw v2 5   

powrot