Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Częściowe znoszenie ograniczeń w związku z zagrożeniem COVID – 19.

   

Szanowni Panowie Dyrektorzy!

Przed nami trzeci przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U
z 2020 r. poz. 878) przekazuję wiążące wszystkich wyjaśnienia, informacje i uwagi, dotyczące korzystania
ze obiektów Ligi Obrony Kraju tj. strzelnic będących w zarządzie LOK, działalności wodnej, działalności
modelarskiej i łączności w Lidze Obrony Kraju.


  Informację przygotowało BMZW LOK
 

planzamierzen 2020mzw v2 0planzamierzen 2020mzw v2 0planzamierzen 2020mzw v2 0planzamierzen 2020mzw v2 0  

powrot