Szukaj

FJE Facebook Like Box

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
5410
Artykułów:
2214
Odsłon artykułów:
15138814

Odwiedza nas

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Jak przekazać 1 % na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Patriotyczne


Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2010 na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Patriotycznego - Liga Obrony Kraju za rok podatkowy 2009. W celu  przekazania 1 % podatku, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia: PIT-28 (termin 1 lutego 2010 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 (termin 30 kwietnia 2009 r.) albo korektę zeznania, która zostanie dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28 (termin 31 marca 2010 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 (termin 30 czerwca 2010 r.).
• Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania we skazanym terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy: wyliczyć kwotę podatku należnego i wpisać w polu: PIT-28 poz. 109, PIT-36 poz. 188, PIT-36L poz. 55, PIT-37 poz. 120, PIT-38 poz. 35.
• Zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę naliczenia ulgi jest warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku.
• Wyliczyć kwotę ulgi, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w polu: PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60.
• W składanym zeznaniu podatkowym albo w składanej korekcie zeznania należy wypełnić "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP", który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania.  Prostrzym rozwiązaniem jest w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).
Nazwie i numerze KRS, należy dokładnie przepisać z wykazu opublikowanego przez ministerstwo. Każda pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
• W przypadku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Patriotycznego - Liga Obrony Kraju w poszczególnych formularzach polach wniosku należy wpisać: Nazwę OPP: Liga Obrony Kraju (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 305, PIT-36L poz. 105, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 58). Numer KRS: 0000086818 (PIT-28 poz. 130, PIT-36 poz. 306, PIT-36L poz. 106, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 59).
• Wnioskowaną kwotę: w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60). Podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz Stowarzyszenia. Oczywiście przekazując 1% w więcej niż jednym zeznaniu rocznym (np. gdy składamy za 2009 r. PIT-36 i PIT-38) można przekazać 1% podatku wynikający z kilku zeznań rocznych. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Patriotyczne - Liga Obrony Kraju.
• Cel szczegółowy tj. określenie np: wpłata dotyczy danego np: Mazowiecki Zarząd Wojeówdzki  LOK oraz celu np: krótkofalarstwo) (PIT-28 poz. 133, PIT-36 poz. 309, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 128, PIT-38 poz. 62).
• Zgoda na przekazanie OPP danych: imienia i nazwiska, adresu przez zaznaczenie kwadratu (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).
•  Naczelnik US właściwy  dla miejsca złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – przekaże kwotę, w miesiącu  lipcu lub sierpniu 2010 roku na rachunek bankowy, który zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w wykazie organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z w/w przepisami, może przekazać 1 % podatku. Wykaz ten jest prowadzony w formie elektronicznej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i jest wpisany do BAZY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA 1% PODATKU. Utworzona Baza zawiera aktualne informacje o organizacjach pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku za 2009 rok.

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.