Porozumienia współpracy

   
ico readme Porozumienie o współpracy pomiędzy MOW LOK a Warszawskim Oddziałem Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców
   
ico readme Porozumienie współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Ligą Obrony Kraju zawarte
w Warszawie w dniu 27 stycznia 2010 r.
   
ico readme Porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Głównym Ligi Obrony Kraju a Komendą Choragwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego im. Bohaterów Warszawy
   
ico readme Porozumienie o współpracy pomiędzy MZW LOK w Warszawie a Wolskim Oddziałem
PTTK w Warszawie
   
ico readme Porozumienie o współpracy pomiędzy LOK a Polskim Związkiem Krótkofalowców
   
ico readme Porozumienie o współpracy pomiędzy LOK a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
   
ico readme Umowa użyczenia zawarta w dniu 01.01.2010 r. pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie a Zarządem Rejonowym LOK Warszawa Żoliborz i Bielany
   
   
   
powrot