Czata 3-4/2010

czata_2010_03_04
 
W ZARZĄDZIE GŁÓWNYM 4
Czerwcowe posiedzenie plenarne Rady Krajowe LOK 4
55 lat „Modelarza” 6
W INSTANCJACH I OGNIWACH 8
XI Plenarne Posiedzenie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK 8
LOK w Łódzkiem ma się dobrze 9
XLVIII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Morskiej 12
Z ŻYCIA KLUBÓW ŻOŁNIERZY REZERWY 14
Wizyta Rezerwistów Bundeswehry w Poznaniu 14
Czerwcowe spotkanie KŻR w Warszawie 16
XVI Otwarte Międzynarodowe Zawody Strzeleckie KŻR 17
Strzelcy z KŻR w hołdzie Grunwaldowi 19
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 20
Prawo jazdy kategorii „C” za darmo 20
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 21
Odszedł Eugeniusz Jewpłow 21
Z KART HISTORII 22
Pierwsze powstało w Lublinie 22
1 IX 1939 r. Krzepice - początek agresji niemieckiej na Polskę 24
W KUJAWSKO POMORSKIEJ LOK
27
W LUBELSKIEJ LOK
30
W LUBUSKIEJ LOK
35
W ŁÓDZKIEJ LOK 47
W MAŁOPOLSKIEJ LOK
49
W MAZOWIECKIEJ LOK 62
W ŚLĄSKIEJ LOK 65
W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ LOK
70
W WIELKOPOLSKIEJ LOK
71
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ LOK 81
Z KART HISTORII 83
Ogólnopolskie Mistrzostwa LOK w Wieloboju Obronnym 83

powrot Powrót
powrot Powrót do Strony Głównej