Szukaj

FJE Facebook Like Box

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
5375
Artykułów:
2211
Odsłon artykułów:
14719106

Odwiedza nas

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury - rozpoczęte prace nad nowymi przepisami

mi_budynek

W dniu 24 maja 2011 o godzinie 13 w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie odbyło się spotkanie organizacji radioamatorskich (członkowie porozumienia: Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Ligii Obrony Kraju, Stowarzyszenia Krótkofalowców Regionu Łódzkiego, Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego i Stowarzyszenia Sympatyków Radia MANUFAKTURA). Oprócz organizacji i strony ministerialnej w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez Panią Minister Gaj pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przedmiotem spotkania były następujące uzgodnione punkty:

Informację przygotował WSiSŁ BZG LOK
1. Obowiązujące obecnie przepisy Prawa Telekomunikacyjnego i przepisy wykonawcze do niego a przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
a) sposób wydawania pozwoleń dla radioamatorów,
b) dokumenty konieczne przy składaniu wniosków,
c) stosowanie art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
d) czas wydawania decyzji,
e) znaki wywoławcze.

2. Zmiany Prawa Telekomunikacyjnego, założenia do ustawy, przepisy wykonawcze:
a) zakres zmian w sposobie egzaminowania – „egzamin na życzenie”, egzamin elektroniczny (centra egzaminacyjne),
b) rodzaje pozwoleń – wymogi CEPT dla wszystkich pozwoleń, ilość osób odpowiedzialnych w przypadku pozwoleń dla „klubów”, podmioty uprawnione do pozwoleń klubowych,
c) okres ważności pozwoleń,
d) dokumenty składane przy wniosku o pozwolenia „klubowe”,
e) wniosek elektroniczny o pozwolenie i zmianę pozwolenia,
f) odnowienie pozwolenia – zmiana pozwolenia,
g) forma wydawania decyzji – decyzja elektroniczna, decyzja spełniająca wymogi CEPT,
h) czas załatwiania wniosków – skrócenie okresu wydania pozwolenia do 30 dni, decyzji zmieniającej do 21 dni,
i) system znaków wywoławczych – długość znaku, prefiksy, znaki dla stacji klubowych
j) podwyższenie limitu mocy stacji
k) uproszczenie procedur,
l) pasma amatorskie, rodzaje emisji, nowe technologie,
m) urządzenia bezobsługowe.

3. Służba radioamatorska i jej przywileje w przypadku zagrożeń.
a) łączność ze służbami państwowymi – procedury, rodzaje, sposób,
b) udostępnianie stacji i sprzętu służbom państwowym,
c) stacje bezobsługowe w systemie łączności na wypadek zagrożeń.

4. Kontakty Ministerstwo – środowisko radioamatorskie.
a) stały zespół roboczy w sprawach dotyczących radioamatorów,
b) raz na kwartał spotkanie konsultacyjne i uzgodnieniowe.

Mimo tak szerokiego zakresu zagadnień w czasie spotkania udało się omówić przede wszystkim sprawy związane z pracami nad przepisami nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. W tym zakresie stanowisko organizacji i postulaty związane z nowelizacją ustawy oraz rozporządzeń do niej przedstawił, reprezentujący Chorągiew Stołeczną ZHP, Marek Ruszczak SP5UAR (stanowisko przedstawione podczas spotkania zostanie opublikowane po przekazaniu dokumentu ministerstwu). Należy podkreślić, że Porozumienie organizacji przedstawiło Ministerstwu Infrastruktury odniesienie się do kilkunastu artykułów, jakie będą podlegać zmianom nowelizacyjnym, a w mniejszym lub większym zakresie dotyczących radioamatorów. W części dotyczącej aktualnej sytuacji związanej z pozwoleniami radiowymi amatorskimi głos zabrał Włodzimierz Karczewski SQ5WWK przedstawiając sytuację klubów LOK, oraz pozostali uczestnicy spotkania ze strony organizacji uzupełniając wypowiedź przedstawiciela LOK. Przedstawiona została koncepcja Centrów Egzaminacyjnych i egzaminu na życzenie w oparciu o test elektroniczny wzorowany na egzaminach na prawo jazdy. Naszą propozycją było, aby osoba egzaminowana po zakończeniu pozytywnie zdanego testu przechodziła na tym samym stanowisku do formularzy elektronicznych wniosków o świadectwo operatorskie i pozwolenie radiowe. Według opinii członków porozumienia uprościłoby to procedury wydania świadectwa i pozwolenia oraz skróciło czas, a egzaminowany w jednym dniu załatwiałby wszystkie niezbędne formalności.

W czasie spotkania wyjaśnione zostały sprawy związane ze stosowaną obecnie przez UKE procedurą, w tej sprawie członkowie porozumienia wystąpią wspólnie do Prezesa UKE o zmianę interpretacji własnej Prezesa UKE przepisów stosowanej obecnie, na korzystniejszą a zgodną z przepisami.

Trzy godzinne spotkanie pokazało, że Ministerstwo Infrastruktury oczekuje konkretnych rzeczowych propozycji rozwiązań, a Urząd Komunikacji Elektronicznej potrzebuje zapisów i regulacji prawnych, które pozwolą przyjąć odrębne rozwiązania dla służby radioamatorskiej. Pierwsze spotkanie pokazało również, że jest szereg zagadnień, które wymagają regulacji i omówienia, członkowie porozumienia zadeklarowali aktywny udział w pracach nad regulacjami i przedstawieniu kolejnych propozycji rozwiązań do przepisów wykonawczych do ustawy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że po raz pierwszy w tak szerokim gronie rozpoczęto pracę nad przepisami związanymi z radioamatorami na etapie założeń i wstępnych prac nad projektem ustawy. Pozwala to na uwzględnienie postulatów radioamatorów już na wczesnym etapie prac, a nie dopiero w czasie konsultacji społecznych. Pozwala to też na przygotowanie przepisów wykonawczych do ustawy wraz z nią.

Należy podkreśli zaangażowanie wszystkich członków porozumienia, nie wszyscy dotarli na spotkanie z przyczyn niezależnych od nich, ale zgodnie z porozumieniem byli reprezentowani przez pozostałe organizacje. Porozumienie jest otwarte na wszystkie organizacje skupiające radioamatorów i działa na zasadzie równych praw wszystkich uczestników porozumienia.

bullet
Powrót

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.