Wzory dokumentów obowiązujące na kursach "Prowadzący Strzelanie"

 
Obowiązujące dokumenty:  
 
pdf icon   Program szkolenia dla „Prowadzący strzelanie”. – zał. nr 1
pdf icon   Akty prawne. – zał. nr 1a
pdf icon   Szczegółowy Program szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej szkolenie teoretyczne. – zał. nr 1b
pdf icon   Program szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej szkolenie praktyczne. – zał. nr 1c
pdf icon   Zasady organizacji kursów dla „Prowadzący strzelanie” – zał. nr 2
pdf icon   Zgłoszenie kursu dla „Prowadzący strzelanie” – zał. nr 3
pdf icon   Dziennik zajęć – zał. nr 4
pdf icon   Lista uczestników (absolwentów) kursu dla „Prowadzący strzelanie” – zał. nr 5
  text Lista uczestników (absolwentów) kursu dla „Prowadzący strzelanie” - do pobrania
pdf icon   Protokół egzaminu końcowego – zał. nr 6
  text Protokół egzaminu końcowego - do pobrania
pdf icon   Karta egzaminacyjna uczestnika kursu – zał. nr 7
  text Karta egzaminacyjna uczestnika kursu - do pobrania
pdf icon   Zaświadczenie o ukończeniu kursu – zał. nr 8
  text  Zaświadczenie o ukończeniu kursu - do pobrania
pdf icon   Wniosek o wydanie legitymacji „Prowadzący strzelanie” – zał. nr 9
  text  Wniosek o wydanie legitymacji „Prowadzący strzelanie” - do pobrania
pdf icon   Wzór legitymacji „Prowadzący strzelanie”  
       
pdf icon   Załącznik Nr 2 do „Zasady organizacji kursu dla „Prowadzących strzelanie”  
       
powrot