Zarządzenie Nr 15 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 6.10.2011 r.

           W związku z zawieszeniem działalności „Centrum Szkolenia” - Biuro Zarządu Głównego  LOK udostępnia dokumenty i materiały obowiązujące przy organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla prowadzących szkolenie strzeleckie. Nadzór nad organizacją tych szkoleń przez terenowe jednostki LOK powierza się Dyrektorowi Pionu Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych BZG LOK.
  zarzadz prez nr15 06102011a
zarzadz prez nr15 06102011b 
   
pdf button Załacznik Nr 1 - program szkolenia dla „prowadzacych strzelanie”
pdf button Załacznik Nr 2 - zasady organizacji kursów dla „prowadzacych strzelanie”
pdf button Załącznik Nr 3 - zgłoszenie kursu dla „prowadzacych strzelanie”
pdf button Załacznik Nr 4 - dziennik zajęć
  pdf button str. 1 pdf button str. 2 pdf button str. 3 pdf button str. 4 pdf button str. 5 pdf button str. 6 pdf button str. 7
  pdf button str. 8 pdf button str. 9 pdf button str. 10 pdf button str. 11
str. 12 pdf button str. 13

pdf button Załacznik Nr 5 - lista uczestników (absolwentów) kursu dla „prowadzacych strzelanie”
pdf button Załacznik Nr 6 - protokół egzaminu końcowego
pdf button Załacznik Nr 7 - karta egzaminacyjna uczestnika kursu
pdf button Załacznik Nr 8 - zaświadczenie o ukończeniu kursu
pdf button Załacznik Nr 9 - wniosek o wydanie legitymacji „prowadzacy strzelanie”
pdf button Załacznik Nr 10 - Wzór Legitymacji dla prowadzących strzelanie
   
  powrot