Nowy Sztandar

W słoneczny sobotni poranek 26 maja 2012r.uroczyste chwile przeżyli na Dolnym Śląsku członkowie Ligi Obrony Kraju. Dolnośląska Organizacja LOK otrzymała nowy sztandar ufundowany przez jej członków, wspierające organizacje społeczne oraz sponsorów. Sztandar nowego wzoru jest wypełnieniem uchwały XII Krajowego Zjazdu Delegatów LOK. Historyczny sztandar poprzedniczki Ligi Obrony Kraju czyli Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza jest pieczołowicie przechowywany w sali tradycji w siedzibie dolnośląskiej organizacji LOK. Dbają o to członkowie Wojewódzkiej Komisji Historycznej – weterani Ligi.
 Przygotowania do nadania sztandaru trwały ponad rok. Zbierano fundusze na sztandar , uzgadniano skład komitetu honorowego i organizacyjnego, układano scenariusz uroczystości z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej oraz wojska i policji na Dolnym Śląsku.
DSC02625 DSC02641
 Uroczystość nadania sztandaru odbyła się na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Na placu apelowym ustawiły się reprezentacje terenowych jednostek LOK województwa dolnośląskiego, które w tym dniu rywalizowały w X Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Obronnych młodzieży Dolnego Śląska ,,WROCLOK 2012 ’’. Na prawym skrzydle ustawiła się kompania reprezentacyjna WSOWL wraz z pocztem sztandarowym i flagowym oraz orkiestra garnizonowa. Na sygnał Wojska Polskiego podniesiono flagę państwową na maszt. Prowadzący ceremoniał  ppłk rez. Ryszard Czepik złożył meldunek Prezesowi Ligi Obrony Kraju płk  Grzegorzowi Jarząbkowi. Po przywitaniu, prezes LOK zaprosił  na trybunę honorową przybyłych licznie gości - działaczy , pracowników merytorycznych i sympatyków LOK. Zebrani wysłuchali krótkiej informacji o historii Stowarzyszenia. Odczytano Akt Fundacji Sztandaru podpisany przez Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru wojewodę dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupę oraz Akt Nadania Sztandaru.
DSC02646 DSC02651
Przy udziale rodziców chrzestnych sztandaru – Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanty Krupowicz oraz Rektora – Komendanta WSOWLąd.  płk  prof. dr hab. Mariusza Wiatra poświęcenia sztandaru dokonał kapelan ks. kpt Grzegorz Golec. Siedemnaście gwoździ honorowych, symbolicznie wbili w drzewiec sztandaru i dokonali wpisu do księgi pamiątkowej oprócz rodziców chrzestnych m.in.: Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek, Prezes Dolnośląskiej OW Kazimierz Adamczyk, Dyrektor Biura DOW płk Tadeusz Gajewski , burmistrz miasta Jawor Artur Urbański, Prezes Tauron Dystrybucja S.A. Marcin Grelewski a także  przedstawiciele ZR, ZP, ZGm oraz klubów specjalistycznych LOK - Ryszard Czepik, Ireneusz Małolepszy i Stanisław Kohden. Następnie prezes LOK płk  Grzegorz Jarząbek przekazał sztandar w ręce prezesa Organizacji Dolnośląskiej LOK pana Kazimierza Adamczyka,który z kolei wręczył sztandar chorążemu pocztu sztandarowego LOK. Przy dźwiękach orkiestry wojskowej sztandar zaprezentowano zgromadzonym.
DSC02653 DSC02661
Korzystając z uroczystości nadania sztandaru wyróżniono wręczeniem pucharów zwycięskie zespoły Szkolnej Ligi Strzeleckiej oraz ich opiekunów  . Na tym zakończyła się część oficjalna. Reprezentanci LOK odmaszerowali na pobliski poligon wojskowy, powalczyć o zwycięstwo w takich konkurencjach jak pokonywanie szerokiej przeszkody wodnej , strzelanie z pistoletu wojskowego, broni pneumatycznej, rzut granatem, bieg na orientację. Gości uroczystości przyjął poczęstunkiem Dolnośląski Zarząd Wojewódzki LOK.
W czasie tego spotkania Prezes LOK wyróżnił Rodziców Chrzestnych Sztandaru złotym medalem Za Zasługi dla LOK a zaproszeni goście przekazali drobne upominki . Między innymi Z-ca Komendanta Powiatowego policji w Bolesławcu  podinsp. Artur  Krawczyk wręczył zabawny i zarazem dowcipny upominek w postaci maskotki policyjnej ,,Komisarz Lew’’. W trakcie sympatycznych rozmów jakie miały miejsce w tym czasie wymieniano uwagi na temat patriotycznego i obronnego wychowania młodzieży, nowych form działania Ligi Obrony Kraju oraz jej współpracy z władzami samorządowymi, wojskowymi i policją. 
foto Galeria - Nadanie sztandaru Dolnośląskiej Organizacji LOK
bullet Powrót

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.