Uchwała Nr 1/36/2010 r. MZW LOK z dn. 22.01.2010 r.


Uchwała Nr. 1/36/2010 r.
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego
Ligi Obrony Kraju
z dnia 22.01.2010 r.


w sprawie nadania sztandaru Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju
Na podstawie Uchwały Nr 197/2004 Prezydium Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju " dnia 10.08.2004 r. Zarząd Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK .chwalą co następuje:

§ 1

Podjąć działania organizacyjne w celu nadania sztandaru według nowego wzoru dla Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK.

§ 2

Podjąć działania aktywizujące wszystkie jednostki LOK w województwie mazowieckim do popularyzacji idei nadania sztandaru wśród członków, działaczy, sympatyków i sponsorów.

§ 3

Podjąć działania mające na celu zdobycie środków finansowych na pokrycie środków wykonania sztandaru. Powyższe powierza się Prezydium Zarzaądu Wojewódzkiego oraz Zarządom Powiatowym i Rejonowm Ligi Obrony Kraju.

§ 4

Dyrektor Biura ZW LOK w Warszawie określi zasady ewidencjonowania środków fmansowych oraz ich rozliczenie zgodnie z zasadami gospodarki finansowej w działalności statutowej.

§ 5

Ustala się następujące terminy realizacji zadania:

• 01.02 - 31.06.2010 r. - gromadzenie środków finansowych
• do 15.09.2010 r. - wykonanie sztandaru
• październik 2010 r. - wręczenie sztandaru Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK.


Prezes
Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej
Ligi Obrony Kraju
płk. (r) Michał Wojtkowski

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.