Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3349
Artykułów:
2016
Zakładek:
22
Odsłon artykułów:
10071084

Odwiedza nas

Odwiedza nas 266 gości oraz 0 użytkowników.

Eugeniusza Kurzei wieloletnia przygoda z łącznością

     Eugeniusz Kurzeja, mieszkaniec Siemianowic Śląskich, od 47 lat nierozerwalnie związany jest z łącznością radiową i na tym polu ma wiele znaczących osiągnięć. Urodzony w 1940 roku, w 1962 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Podoficerskiej Szkole Wojsk Łączności w Sieradzu, po ukończeniu której został dowódcą radiostacji wojskowej. Po wyjściu do cywila w 1964 roku powrócił do pracy w Kopalni "Siemianowice", a jednocześnie społecznie pełnił obowiązki kierownika Klubu Telewizyjne go przy ówczesnej Lidze Przyjaciół Żołnierza. Klub ten szkolił wtenczas kandydatów do wojsk radiotechnicznych, jak też przyszłych specjalistów z zakresu naprawy sprzętu radiowo telewizyjnego. Klub ten prowadzony przez Eugeniusza Kurzeję przeszkolił wielu znanych specjalistów tej dziedziny. Jednocześnie Eugeniusz Kurzeja od lat 60. pełnił społecznie obowiązki kierownika Klubu Łączności przy Zarządzie Miejskim Ligi Obrony Kraju w Siemianowicach Śl.

      W 1974 roku otrzymał krótkofalarską licencję  nadawczą SP9IIA i do chwili obecnej pracuje na pasmach eteru prowadząc łączność z całym światem. W latach 1974 1979 współpracował z siemianowicką Komendą Hufca ZHP organizując harcerskie obozy letnie i zimowe. Jako specjalista elektryk zabezpieczał na nich energię elektryczną elektryczną oraz zapewniał obsługę radiowęzła obozowego, a także obecność radiostacji nadawczo odbiorczej. Był to wówczas jeden ze sposobów pozyskiwania uczniów do uprawiania krótkofalarskiego hobby. Na obozach organizował zawody sportowo obronne w strzelaniu z broni pneumatycznej, zawody radioorientacji sportowej nazywane popularnie "łowy na lisa". Za społeczne zaangażowanie na rzecz ZHP uzyskał stopień podharcmistrza.Jako kierownik radiostacji klubowej, a potem prezes Klubu Łączności LOK w Siemianowicach Śl. wykazał ogromne zaangażowanie w pozyskiwaniu nowych członków, którym zapewnił udział w przeszkoleniach, i dziś są oni pełnoprawnymi krótkofalowcami. Od wielu lat społecznie pełni obowiązki wiceprezesa Zarządu Miejskiego LOK w Siemianowicach SI., a od 1990 roku jest członkiem Komisji Łączności Zarządu Głównego LOK i dba o interesy łącznościowców, zapewniają im najbardziej optymalne warunki do uprawiania tej pasji. Eugeniusz Kurzeja jest wielkim, społecznikiem, bardzo przychylny ludziom, otwarty na ich problemy zawsze służy radą i pomocą. Prowadzony przez niego klub łączności plasuje się w ścisłej czołówce lokowskich klubów łączności i w 2005 roku Klub ten za swoje dokonania odznaczony został przez Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców Odznaką Honorową PZK. Tą samą odznaką również w 2005 r. został odznaczony Eugeniusz Kurzeja.
     To głównie dzięki sprawnemu prowadzeniu Klubu przez Eugeniusza Kurzeję Klub ten ma tak wiele znaczących osiągnięć. Eugeniusz Kurzeja z całego serca oddany jest klubowi łącz ności, nie bacząc na swój czas poświęca się pracy dla klubu i jego członków. W Klubie tym wprowadził niemal rodzinną atmosferę, opartą na wzajemnym poszanowaniu, koleżeństwie i pomocy. To dzięki postawie Eugeniusza Kurzei młodsi krótkofalowa pomagają starszym ko legom w montażu anten nadawczo odbiorczych na dachach, starsi natomiast służą młodszym radą i pomocą w zakresie spraw technicznych i operatorskich. Siemianowicki Klub Łącz ności prowadzony przez niego od lat szkoli przyszłych nadawców, organizuje zawody spor towo obronne dla mieszkańców miasta podczas festynów i świąt, jak też wychowuje młode pokolenie ucząc je szacunku do kraju i jego tradycji.
     W Domu Kultury "Chemik" od wielu lat podczas kolonii letnich i zimowych Eugeniusz Kurzeja prowadzi zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Za zaangażowanie i społeczny trud Eugeniusz Kurzeja został wyróżniony odznaczeniami i medalami: Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym, srebrnym i brązowym medalem „Za Zasługi dla LOK", złotym, srebrnym i brązowym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Odznaką Honorową "Za Wybitne Zasługi dla LOK" oraz Złotą Odznaką "Zasłużony Pracownik Łączności".

free counters

Szukaj

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all logo cslii zagrze

logo_mon_1

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

muzeum_pw   tow przyj warszawy   logo wp   Muzeum1944mini   muzeum mw
Muzeum
Powstania
Warszawskiego
1944
  Towarzystwo
Przyjaciół
Warszawy
  Wojsko Polskie   Łączność
w Powstaniu
Warszawski 1944
  Muzeum
Marynarki
Wojennej