Regulaminy zawodów

Regulaminy Zawodów Sportów Łączności

     
Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie organizowane przez Ligę Obrony Kraju
     
ico readme 14. OMP Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych -  część KF - CW/SSB
  ico readme Terminarz 14. Otwartych MP Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych
  ico readme Regulamin 14. Otwarte Mistrzostwa Polski ARKiI - częśc KF - CW/SSB
  ico readme Regulamin 14. Otwarte Mistrzostwa Polski ARKiI - część KF - PSK63/RTTY/HELL
  ico readme Regulamin 14. Otwarte Mistrzostwa Polski ARKiI - część UKF
     
ico readme  Otwarte Ogólnopolskie Zawody „Robinsonowie Warszawscy - Powroty 1945” - część KF CW/SSB
  ico readme Regulamin „Robinsonowie Warszawscy - Powroty 1945” - KF CW/SSB
ico readme Otwarte Ogólnopolskie Zawody „Robinsonowie Warszawscy - Powroty 1945” - część KF PSK63/RTTY/HELL
  ico readme Regulamin „Robinsonowie Warszawscy - Powroty 1945” - KF PSK63/RTTY/HELL
     
ico readme Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie „Tydzień LOK i Żołnierza Polskiego” - część KF CW/SSB
  ico readme Regulamin „Tydzień Ligi Obrony Kraju i Żołnierza Polskiego” - część KF CW/SSB
ico readme Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie „Tydzień LOK i Żołnierza Polskiego” - część PSK63/RTTY/HELL
  ico readme Regulamin „Tydzień Ligi Obrony Kraju i Żołnierza Polskiego” - część KF PSK63/RTTY/HELL
     
ico readme Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie
„W Hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944” - część KF CW/SSB
  ico readme Regulamin „W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944” - część KF CW/SSB
ico readme Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie
„W Hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944” - część KF PSK63/RTTY/HELL
  ico readme Regulamin „W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944” - część KF PSK63/RTTY/HELL
     
ico readme Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie „VI Memoriał St. Starzyńskiego” - część KF CW/SSB
  ico readme Regulamin „Memoriał Stefana. Starzyńskiego” - część KF CW/SSB
ico readme Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie „VI Memoriał St. Starzyńskiego” - część KF PSK63/RTTY/HELL
  ico readme Regulamin „Memoriał Stefana Starzyńskiego” - część KF PSK63/RTTY/HELL
   
ico readme Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie „Dzień Łącznościowca” - część KF CW/SSB
  ico readme Regulamin „Dzień Łącznościowca” - część KF CW/SSB
ico readme Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie „Dzień Łącznościowca” - część KF PSK63/RTTY/HELL
  ico readme Regulamin „Dzień Łącznościowca” - część KF PSK63/RTTY/HELL
     
ico readme Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie „Barbórka"
  ico readme Regulamin „Barbórka” - część
  ico readme Regulamin „Barbórka” - część
     
Regulaminy Zawody Sportów Łączności   
ico readme  Wielobój Łączności  
  ico readme   
ico readme Radioorientacja Sportowa
  ico readme  
ico readme  Informatyka  
  ico readme   
ico readme Telegrafia Szybka
  ico readme